Het verhaal van Kees

 

Ik kom op school om te lezen en te schrijven. Dat heb ik nooit geleerd.

Ik ging de voordeur in en de achterdeur uit. Er was geen aandacht voor

mij. Toen ik 13 jaar was, moest ik aan het werk. Er moest geld worden

verdiend. Ik heb 42 jaar gewerkt in de bouw. Ik had een maat die las voor

wat ik niet begreep.

Ik ga door met leren lezen en schrijven en naar school gaan tot ik het zelf

goed kan.

 

Kees, juni 2013